YENİ KORUMA ALTINA ALINAN TÜRLER

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) önerileriyle, 7 denizel tür daha 2022 yılı Eylül ayı tebliğ ile koruma altına alınmıştır. Bu türlerin avcılığı, toplanması ve satışı yasaklanmıştır. Bu konuda çalışmalarımıza destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın 2017 yılında düzenlediği Kıkırdaklı Balıkların Korunması için Ulusal Eylem Planı Çalıştayı sonrası uzman bilim insanlarının görüşleri alınarak korunan türler listesinde bulunan 5 köpekbalığı türüne 12 türün daha eklenmesi sağlanmış ve bu karar 19 Nisan 2018 tarihli 30396 numaralı resmi gazetede yayımlanmıştı. Ancak, o tarihte büyük beyaz köpekbalığı koruma altına alınamamıştı. Şimdi ise, 10 Eylül 2022 tarihli 31949 numaralı resmi gazetede yayınlanan 5/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/19) ‘de büyük beyaz köpek balığı, Carcharodon carcharias artık koruma altına alınmıştır. Böylece vakfımızın koruma altına aldırdığı köpek balığı türlerinin sayısı 13 olmuştur.

Yine, yumuşak mercanlardan sarı deniz dalı, Eunicella cavolini, beyaz deniz dalı, Eunicella singularis, mor deniz dalı, Paramuricea clavata, beyaz çalı gorgonu, Spinimuricea klavereni koruma altına alınmıştır. Bu türler genellikle dekorasyon amacıyla çıkarılarak sergilenmekte veya satılmaktaydı. Böylece korallijen habitatların önemli türleri koruma altına alınmış oldu.

Akdeniz için endemik taş mercan, Cladocora caespitosa türü de koruma altına alınmıştır. Bu tür, özellikle akvaryumların içine konulmak üzere kaçak olarak toplanmaktaydı. Ayrıca, iklim değişikliği, denizlerdeki asitleşme, deniz salyası ve kirlenme nedeniyle bu mercan türünde beyazlaşmalar görülmektedir. Yaptığımız son çalışmada, taş mercanla birlikte yaşayan 397 omurgasız tür tespit edilmiş ve bu türün karbonat kaynağı olarak Akdeniz ekosistemlerinin karbon döngüsünde önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Taş mercan, IUCN sınıflandırmasına göre kırmızı listede nesli tükenmekte olan bir türdür. Böylece, TÜDAV’ın siyah ve kırmızı mercan türlerini de yıllar önce koruma altına aldırmasıyla nesli azalan toplam yedi korallijen tür koruma altına alınmış oldu.

Nesli azalan denizkulağı, Tonna galea türü de kaçak olarak toplanarak satılmakta ve zaman zaman yurt dışına kaçırılmaktaydı. Bu türler de koruma altına alınmış oldu.

TÜDAV başkanı Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK, kuruluşundan bu yana, ülkemizde denizel biyoçeşitliliğin korunması konusunda vakfın öncü görev yapmasından gurur duyduğunu söyleyerek, “Denizlerin korunması ve gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir deniz ekosistemi bırakılması vakfımızın en önemli hedefleri arasındadır ancak denizlerimizi bitiriyoruz. TÜDAV Ziya Paşa’nın “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz“ sözünü şiar edinerek çalışmalarına devam etmektedir.” dedi.

Kaynak: TÜDAV Basın Duyurusu