FİNİKE OVASINDA SULAR ALTINDA KALAN ANTİK LİMYRA…

Finike ovasının turunç bahçeleri arasında mendereslenerek akan Karadin suyunun yamacında kalan Limyra antik kenti benim şahsen öyküsünü merak ettiğim yerlerden birisiydi. Pericles’in Anıt mezarının bulunduğu tepenin altından bir anda çıkan pırıl pırıl, buz gibi suların, su altında bıraktığı yapıların ve koca mermer tabanlı yolun, bu merakımda büyük etkisi vardı.

DR. MERT GÖKALP ANALİZ

LİKYA BÖLGESİNİN EN AKTİF KENTİ

Günümüzde Finike olarak anılan bu şehir, MÖ 6. yüzyıldan Bizans dönemine kadar, antik Limyra şehri, Likya bölgesinin güneybatı kıyı bölgesinde önemli bir kentsel merkeziydi. Ancak, en aktif dönemi, Limyra’nın başkenti olduğu Likya devletinin kralı Pericles’in MÖ 4. yüzyılın ilk yarısında hüküm sürdüğü dönemdir. Limyra, Strabo, Ptolemy tarafından bahsedilmiş, tarihi kayıtlara göre, Pericles, Likya Birliği’ni oluşturmak ve Pers egemenliğine karşı bölgede etki sahibi olmak için çaba harcamıştır.

Bu süre zarfında Limyra, sadece Pericles’in egemenliği altında değil, aynı zamanda diğer şehirlerle kıyaslandığında büyük bir özgürlük dönemi yaşamıştır. Pericles’in liderliğindeki bu parlak dönemin ardından Limyra, 2. ve 3. yüzyıllarda da gelişmeye devam etmiş ancak zaman zaman depremler nedeniyle hasar görmüş ve onarılmıştır.

Kral Pericles’in anıtsal mezarı (Heroon of Pericles)

Şehir, Bizans piskoposluk merkezi olmuş, ancak 8. ve 9. yüzyıllarda Arap istilaları nedeniyle yıkılmış ve terk edilmiştir. Limyra, kaya mezarları ile bilinir ve özellikle şehrin kuzeyindeki Toçak Dağı’nda, MÖ 4. yüzyıla ait Kral Pericles’in anıtsal mezarını (Heroon of Pericles) içeren önemli mezarlar bulunmaktadır. Günümüz yerleşimi, köyün kenarına kadar uzanmakta olup, MS 141’deki yıkıcı depremlerden birinde hasar gören ve yeniden inşa edilen tiyatro Roma amfitiyatrosu bu bölgede yer almaktadır. Tiyatro alanında, İmparator Agustus’un evlatlık oğlu Gaius Caesar için MS 4. yüzyılda yapılan anıtsal bir mezar bulunmaktadır. Bu mezar, Gaius Caesar’ın ölümü sırasında ya da Roma’dan Limyra’ya dönüşünde inşa edilmiştir.

Kaynak: DENIZKARTALI Haber Portalı – https://denizkartali.com/finike-ovasinda-sular-altinda-kalan-antik-limyra-dr-mert-gokalp-anlatiyor.html

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir